Czym są
rajdy turystyczne?

____________________

Wymagania dotyczące udziału w rajdzie turystycznym:
- prawo jazdy kategorii B
- sprawny, dopuszczony do ruchu samochód
- ubezpieczenie OC
- jeżeli uczestnik nie jest właścicielem wymienionym w dowodzie rejestracyjnym samochodu, to musi przedstawić zgodę właściciela na użycie jego samochodu w imprezie


Podstawowe informacje:
rywalizacja polega na poruszaniu się po terenie miasta oraz okolicznych miejscowości z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Uczestnicy na podstawie szczątkowych informacji, punktów nawigacyjnych i innych materiałów dostarczonych przez organizatora starają dotrzeć do mety. Punkty nawigacyjne prowadzą uczestników przez tereny skansenów, wymuszają zwiedzanie zabytków oraz innych ciekawych miejsc. W trakcie zwiedzania uczestnicy musza znaleźć odpowiedzi na uprzednio postawione przez organizatora pytania. Na mecie uczestnicy rozwiązują test który zawiera dodatkowe pytania na temat odwiedzonych w trakcie rajdu miejsc

załogę stanowi kierowca + pilot

doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu

w trakcie rajdu odbywają się zazwyczaj jedna lub dwie próby sportowe, w czasie których uczestnicy na przykład musza przejechać wyznaczona trasę z talerzem Jackiego Stewarta, autem wyposażonym w troleje. itp

 

 
 
.